Библейский институт

Київський Біблійний інститут (КБІ), член Євро-Азіатської Теологічної Асоціації та Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації – це християнський навчальний заклад із рівнем викладання, що відповідає вимогам вітчизняної та закордонної освіти. Заклад було засновано в березні 1993 року завдяки спільній праці Союзу Християн Віри Євангельської України та Асамблей Божих США.

22 липня 1993 року Рада у справах релігій при Кабінеті Міністрів України зареєструвала інститут як вищий навчальний заклад Союзу ХВЄ України.

КБІ готує духовних працівників, які після закінчення інституту на підставі спільного рішення Правління ВС ЦХВЄП та Адміністративної ради інституту працюють в областях України як:

•пастори і проповідники;
•викладачі Біблії і вчителі недільних шкіл;
•євангелісти та місіонери;
•керівники молоді і відповідальні за жіноче служіння.

Пропонуємо навчання за спеціальностями:

 • ПАСТОРСЬКЕ СЛУЖІННЯ 
 • ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА
 • ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ
 • МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ

Після закінчення інституту випускники отримують диплом бакалавра пасторського служіння або бакалавра християнської освіти.
Студенти Київського Біблійного інституту вивчають загальноосвітні, богословські та спеціальні дисципліни, а також беруть участь у практичному служінні в церквах міста Києва та Київської області.

Библейский институт
АДРЕС

Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка (ВІКНУ)

Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 

Програми ДЕК Єдині вимоги ДЕК.

Спеціальність :
Фінанси
Військовий переклад перша іноземна мова 
Військовий переклад друга іноземна мова
Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка) 
Психологія 
Політологія
Геоінформаційні системи і технології 
Міжнародні відносини
Міжнародні відносини військовий переклад-1 
Міжнародні відносини військовий переклад-2 
Міжнародна інформація
Видавнича справа та редагування 
Правознавство
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка (ВІКНУ)
АДРЕС

Военный институт руководителей инженерного состава

.

Военный институт руководителей инженерного состава
АДРЕС

Военный институт управления связи

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "КПІ" (ВІТІ НТУУ "КПІ") створено у 2001 році на базі Київського військового інституту управління та зв’язку та Військового інституту Національного технічного університету України "КПІ".

Военный институт управления связи
АДРЕС

Высшая психологическая школа

Национальная академия управления, Высшая психологическая школа.

ВПШ регулярно проводит дневные и вечерние информационные встречи по адресу: Киев, ул. Лаврская 16, культурно-образовательный центр МАСТЕР-КЛАСС.

Информационные встречи проводятся
по вторникам в 11:00, и четвергам в 18:30.

В Высшую психологическую школу зачисляются лица с любым высшим образованием, а также студенты старшего курса высших учебных заведений. Зачисление производится на основе собеседования и конкурса документов.
Слушатели школы – представители бизнеса, политики, общественной деятельности и государственного управления, а также все желающие повысить профессиональную, психологическую, культурную, деловую и личную компетентность.

Слушатели могут выбирать одну из форм обучения:
    Вечерняя – два раза в неделю с 18:30 до 21:45.
    Дневная – два раза в неделю с 10:30 до 13:45.
    Блочная – один раз в месяц по выходным дням с 11:00 до 19:00.
 

Высшая психологическая школа
АДРЕС

Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины

Адреса Академії:
вул. Підгірна, 1, м. Київ, 04107

486-08-06, 484-49-41,

Приемная комиссия 484-47-78

Факультети й кафедри:

Заочний економічний факультет
Фінансовий факультет 
Факультет банківської справи
Факультет обліку та аудиту
Факультет статистики, економічної кібернетики і менеджменту 
Факультет дистанційного навчання 

Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины
АДРЕС

Государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука

Спеціалізації:

 • ХУДОЖНІ ВИРОБИ З ДЕРЕВА
 • ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ
 • МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО
 • ХУДОЖНІ ВИРОБИ З МЕТАЛУ
 • ХУДОЖНЯ ВИШИВКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА
 • ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
 • ХУДОЖНІ ВИРОБИ З КЕРАМІКИ
 • ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА
 • ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН
 • ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА
Государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука
Государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука
АДРЕС

Государственный институт жилищно-комунального хозяйства

Государственный институт жилищно-коммунального хозяйства
Адрес: ул. Глазунова, 2/4, г. Киев, 01042, Украина

Телефон/факс: +38(044) 261-17-21

Специальности:

- экономика предприятия;
- учет и аудит;
- менеджмент организаци 

Государственный институт жилищно-комунального хозяйства
АДРЕС

Государственный институт научно-технической и инновационной экспертизы

Институт проводит независимую научную и научно-техническую экспертизу:

 • Научных, научно-технических предложений, проектов и программ;
 • Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 • Инновационных и инвестиционных проектов;
 • Проектов и программ информатизации;
 • Других объектов экспертизы на запрос заказчика.
Государственный институт научно-технической и инновационной экспертизы
АДРЕС

Инженерно-технический институт

Университет основан в 1996 году,
Уровень аккредитации: 3

Адрес:
03113, г. Киев, ул.Дружковская, 8
Телефон: (044) 443-07-19
Факс: (044) 458-49-53
Эл. почта: ukragis@si.net.ua
 

Инженерно-технический институт
АДРЕС

Институт «Киевский бизнес-колледж»

Институт "Киевский бизнес-колледж" при НТУУ "КПИ"
Адрес: ул. Политехническая, 12, ком. 221, корп. 17, г. Киев, 03056, Украина

Телефон: +38(044) 241-77-07

Ректор - Богданюк Виталий Евгеньевич

Специальность:
- менеджмент организаций.  

Институт «Киевский бизнес-колледж»
АДРЕС

Институт «Словянский университет»

Институт «Словянский университет»

Институт «Словянский университет»
АДРЕС

Институт адвокатуры

Поштова адреса:  01032 Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27

Телефони:

(044) 234-4242 – навчальна частина
(044) 246-5740 – навчальна частина (заочне відділення)
(044) 246-5788 – приймальня ректора (тел./факс)
(044) 288-0529 – відділення спецпідготовки

в Академії діють такі кафедри:

 • Кафедра теорії та історії держави і права
 • Кафедра кримінального та адміністративного права
 • Кафедра цивільного, господарського права та процесу
 • Кафедра кримінального процесу та криміналістики
 • Кафедра адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики
 • Кафедра прав людини, міжнародного та європейського права
 • Кафедра української філології та культурології
 • Кафедра іноземних мов і перекладу

Отже, сьогодні в Академії працює 8 кафедр. Академія готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Правознавство”, бакалаврів та магістрів за спеціальностями “Переклад” та “Міжнародне право”, має аспірантуру.

В Академії діють Школа адвокатської підготовки, Адвокатські студії, Центр підвищення кваліфікації, Навчальна юридична консультація, юридичні клініки, Науково-дослідна лабораторія з проблем адвокатури та прав людини, Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики
 

Институт адвокатуры
АДРЕС

Институт восточной лингвистики и права

 • Адрес Львовская, 25
 • Телефоны 450-21-99

Институт восточной лингвистики и права

Аккредитация: III - третий
Адрес: 252115, г.Киев, ул. Львовская, 25
Телефон: (044) 450-21-99
 

Институт восточной лингвистики и права
АДРЕС

Институт геополитики, экономики и управления

.

Институт геополитики, экономики и управления
АДРЕС

Институт железнодорожного транспорта

Особенности: при Харьковской государственной академии железнодорожного транспорта.

Институт железнодорожного транспорта
АДРЕС

Институт журналистики

.

Институт журналистики
АДРЕС

Институт инвестиционного менеджмента (КИМ)

.

Институт инвестиционного менеджмента (КИМ)
АДРЕС

Институт интеллектуальной собственности и права

.

Институт интеллектуальной собственности и права
АДРЕС

Институт международных отношений

На відділенні "Міжнародні відносини" підготовка студентів зі спеціальності "Міжнародні відносини" за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра здійснюється за такими спеціалізаціями:

 • * Європейська політика
 • * Міжнародні відносини країн (регіонів)
 • * Політологія міжнародних відносин
 • * Міжнародні організації та дипломатична служба

Студенти відділення отримують фундаментальну підготовку з історії, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії з достатнім рівнем економічної і юридичної освіти

 

Институт международных отношений
АДРЕС

Институт менеджмента и финансов

Специальности: финансы, учет и аудит, менеджмент организаций, менеджмент внешнеэкономической деятельности.

Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, застосовуючи новітні освітні технології України здійснює підготовку фахівців за напрямами підготовки:

 • Менеджмент (інноваційної діяльності, інвестиційної діяльності, маркетингової діяльності, інформаційних технологій)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; (тільки денна форма навчання)
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

- денна (середньої спеціальної, незакінченої вищої та вищої освіти)
- заочна (середньої спеціальної, незакінченої вищої та вищої освіти). 

Институт менеджмента и финансов
Институт менеджмента и финансов
АДРЕС

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної Академії Наук України — найстаріша в Україні академічна хімічна установа, один з найбільших центрів хімічної науки. З ряду актуальних фундаментальних та прикладних проблем сучасної неорганічної, в першу чергу — високотемпературної фізико-неорганічної хімії та електрохімії, розроблених в Інституті, він відомий не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского
АДРЕС

Институт переводчиков

Факультет перекладу (на базі середньої школи)

 • бакалавр-перекладач (4 роки)
 • спеціаліст-перекладач (1 рік)
 • магістр -перекладач (1,5 року)
 • заочна магістратура (2 роки)

Факультет другої вищої освіти
(перепідготовка)

 • спеціаліст-перекладач (2,5 роки)  (дві іноземні мови)

Підготовче відділення:

10 місяців (підготовка до незалежного зовнішнього тестування) 

Институт переводчиков
Институт переводчиков
АДРЕС

Институт повышения квалификации кадров

Основными задачами Института являются:
1. Проведение процесса переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти и местного самоуправления, которые работают на должностях V-VII категорий, руководящих кадров в сфере управления предприятий государственной и других форм собственности, в соответствии с законодательством, а также депутатов местных советов.
2. Оказание методической, информационной и консультативной помощи специалистам Института повышения квалификации кадров, а также депутатам местных советов по вопросам их профессиональной деятельности.
3. Осуществление согласно Лицензии Министерства образования и науки Украины переподготовки специалистов и магистров с предоставлением второго высшего образования по направлениям.
4. Изучение, обобщение и распространение опыта по наиболее актуальным вопросам теории и практики государственного управления и местного самоуправления.

 Повышение квалификации кадров в институте осуществляется по следующим программам:

 • - Программа повышения квалификации работников предприятий и организаций;
 • - Программа повышения квалификации должностных лиц органов местного самоуправления и депутатов местных советов;
 • - Программа повышения квалификации государственных служащих;
 • - Программа повышения квалификации работников предприятий и организаций и учреждений по направлению;
 • "Правовые и практические аспекты государственных закупок в Украине".  
Институт повышения квалификации кадров
АДРЕС

Институт повышения квалификации прокуроро-следсвенных кадров

Институт повышеня квалификации прокуроро-следсвенных кадров и научно-практических разработок в вопросах организации работы на основных направлениях прокурорской деятельности генеральной прокуратуры Украины
 

Институт повышения квалификации прокуроро-следсвенных кадров
АДРЕС

Институт подготовки кадров промышленности

Институт подготовки кадров промышленности — государственное высшее учебное заведение последипломного образования, приказом Министерства промышленной политики Украины, признан главной организацией по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров промышленности.

Институт основан в 1949 году, имеет большой опыт последипломного обучения, аккредитованный за III образовательным уровнем, имеет лицензию на проведение образовательной деятельности по переподготовке специалистов, повышения квалификации руководящих кадров и государственных служащих, а также подготовки и повышения квалификации рабочих кадров.

Институт подготовки кадров промышленности
АДРЕС

Институт последипломного образования

З усіх питань просимо звертатись за адресами:

03680, м .Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, НАУ,

Інститут післядипломного навчання НАУ,

корпус 8,  кімн. 8.005, 8.006, 8.012

e-mail: ipn@nau.edu.ua

телефон/факс: 406-74-96; 406-74-00

Институт последипломного образования
Институт последипломного образования
АДРЕС

Институт последипломного образования (ИПО)

Специальности:
учет и аудит, финансы, международная экономика, международные экономические отношения, международное право, международная информация, правоведение, психология.

Институт последипломного образования (ИПО)
Институт последипломного образования (ИПО)
АДРЕС

Институт последипломного образования работников сферы бытового обслуживания населения

г. Киев, ст.м. Лукьяновская, ул. Белорусская, 22, 24

Контактный телефон - (044) 213-97-34, 213-97-56.
 

 • Специальность менеджмент организаций бытового обслуживания населения,
 • организация бытового обслуживания населения,
 • бухгалтерский учет,
 • художественная фотография и фотопроизводство,
 • парикмахерское искусство и декоративная косметика,
 • дизайн одежды,
 • дизайн стиля,
 • фотовидеодизайн,
 • художественное моделирование одежды,
 • швейное производство,
 • моделирование и конструирование одежды народного потребления 

Вид оплаты за обучение платное, бесплатное
Форма обучения дневная, заочная, экстернат

Институт последипломного образования работников сферы бытового обслуживания населения
АДРЕС

Институт практической психологии и социальной работы «Психогенез»

.

Институт практической психологии и социальной работы «Психогенез»
АДРЕС

Институт предпринимательства, права и рекламы

Институт предпринимательства, права и рекламы предлагает молодым людям получить высшее образование в области PR. Специалисты, окончившие данное высшее учебное заведение, являются востребованными работниками не только на рынке труда Украины, но и зарубежных стран. Институт является негосударственным учреждение образования, и имеет III уровень аккредитации.

Занятия в вузе проводятся на дневном, заочном и вечернем отделении. По окончании института, выпускники получают квалификацию бакалавра либо магистра. В настоящее время в структуру учебного заведения действуют следующие факультеты:

 • Факультет рекламного искусства,
 • Факультет учёта и аудита,
 • Факультет дизайна.

Также Институт предпринимательства, права и рекламы предлагает абитуриентам на выбор следующие специальности:

 • Рекламное искусство,
 • Дизайн,
 • Креативные технологии.

При поступлении в вуз абитуриентам необходимо сдать письменный экзамен по украинскому языку, и на выбор – пройти собеседование по математике, иностранному языку или экономике. При поступлении на специальность «Креативные технологии» также следует предоставить презентацию своих работ (рисунков). Приём документов в институт осуществляется круглый год.

Институт предпринимательства, права и рекламы
АДРЕС

Институт прикладного системного анализа

Учебно-научный комплекс готовит специалистов в области информационных технологий, системного анализа и интеллектуальных систем принятия решений, способных проектировать, создавать и эксплуатировать компьютерные системы для анализа, предвидения, прогнозирования и управления динамическими процессами в макроэкономических, технических, юридических, экологических и финансовых сложных системах.

Выпускники работают системными аналитиками, руководителями разработок информационных систем, менеджерами проектов, инженерами компьютерных систем и сетей в государственных и коммерческих (научных и производственных) учреждениях, банках и на биржах в Украине и за рубежом

Направления и специальности подготовки специалистов:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ

 • Интеллектуальные системы принятия решений 
 • Информационные технологии проектирования

СИСТЕМНИЙ АНАЛИЗ 

 • Системный анализ и управление 

ИНФОРМАТИКА

 • Социальная информатика

--------------------------------------------------------------------------------

■Условия поступления для граждан Украины и приравненных к ним лиц - http://kpi.ua/admission
■Условия поступления для иностранных граждан - http://inter.kpi.ua

Институт прикладного системного анализа
АДРЕС

Институт Проблем Современного Искусства

Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины (ИПСМ НАМ Украины) - единственное научно-исследовательское учреждение в Украине, которая осуществляет фундаментальные научные исследования в отрасли всех видов современного искусства, практические и поисковые студии, направленные на развитие профессионального современного искусства и архитектуры, внедрения новых художественных технологий и практик, становления национальной культуры, подготовку и издание монографий и сборников научных трудов, из магистральных направлений научной деятельности Института.

Институт Проблем Современного Искусства
АДРЕС

Институт св. Фомы Аквинского

Институт религиозных наук св. Фомы Аквинского - высшее учебное заведение в Киеве, спонсируемый Папским Университетом св. Фомы Аквинского (Ангеликум).

Институт св. Фомы Аквинского
АДРЕС

Институт секретарей

Киевский Институт секретарей является приемником и наследником традиций Первых Киевских государственных курсов стенографии и машинописи, история которых насчитывает более 80 лет успешной образовательной деятельности.

Наши выпускники успешно работают в крупнейших государственных учреждениях и коммерческих компаниях. Среди них Администрация Президента Украины, Кабинет Министров Украины, МИД Украины, крупные банки, представительства, страховые компании, финансово-промышленные холдинги и огромное колличество частных компаний.


Наша компания успешно осуществляет профессиональную подготовку:

 • Секретарей
 • Офис-менеджеров
 • Администраторов

А также предлагает:

 • Компьютерные курсы
 • Курсы английского языка
 • Повышение квалификации сотрудников компаний в формате интерактивных обучающих семинаров
 • Квалифицированный подбор персонала с учётом специфики компании
   
Институт секретарей
АДРЕС

Институт туризма федерации профсоюзов Украины

Факультети:

 • Факультет туристичного менеджменту
 • Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних кадрів

Наша адреса:
04074, Київ, вул. Вишгородська, 12

Тел./факс: 432-58-00
Тел.: 430-16-61 - підготовче відділення
         430-40-04 - Центр зовнішніх зв'язків і маркетингу
         430-80-84 - деканат денного відділення
         430-66-78 - деканат заочного відділення

Институт туризма федерации профсоюзов Украины
Институт туризма федерации профсоюзов Украины
АДРЕС

Институт украиноведения

Центр украиноведения Философского факультета
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
ул. Владимирская, 60, ауд.105
01033 Киев, Украина

Контактные телефоны:
239-31-84;  239-31-84 
239-34-96;  239-34-96
239-34-10;  239-34-10
Е-mail: uaznavstvo@univ.kiev.ua

Институт украиноведения
АДРЕС

Институт филологии

Специальности :

 • украинский язык и литература,
 • фольклористика,
 • литературная творчество (с углубленным изучением иностранного языка)
 • классическая филология (болгарский, польский, хорватский язык и литература)
 • русский язык и литература (с углубленным изучением иностранного языка)
 • английский, французкий, испанский, немецкий, новогрецкий язык и литература
 • переводчик английского, испанского, итальянского, французкого, немецкого языков азербайджанская, арабская, китайская, турецкая, японская язык и литература.
Институт филологии
Институт филологии
АДРЕС

Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины
 

Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины
АДРЕС

Институт электродинамики

В 2010 році Інститут електродинаміки НАН України виконує наукові проекти за такими комплексними програмами наукових досліджень НАН України:

        1. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин («Ресген»). (2 наукових проекти).
        2. Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб («Сенсори»). (2 наукових проекти).
        Крім того, ІЕД НАН України виконує науково-дослідну роботу в рамках наукового проекту «Створення систем та нормативно-методичної бази щодо оцінки деградації та залишкового ресурсу, а також методів продовження проектного терміну експлуатації технологічних об’єктів, будівель, споруд і конструкцій» за Державною науково-технічною програмою «Ресурс».

Институт электродинамики
АДРЕС

Институт энергозбережения и энергоменеджмента

Институт энергосбережения и энергоменеджмента (ИЭЭ)
 

1. Направления и специальности подготовки специалистов:

 • Электротехника и электротехнологии 
 • Электротехнические системы электропотребления 
 • Энергетический менеджмент 
 • Теплотехника
 • Энергетический менеджмент
 • Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование
 • Экология и охрана окружающей среды
 • Горное дело
 • Разработка месторождений полезных ископаемых
 • Шахтное и подземное строительство
 • Электромеханика
 • Электромеханические системы автоматизации и электропривод 
 • Электромеханическое оборудование энергоемких производств 

3. Общая характеристика специалистов:

Институт готовит специалистов:

 • По электротехнике и энергетическому менеджменту для электроэнергетического и топливно-энергетического комплексов, промышленных предприятий всех отраслей; ЖКХ и сельского хозяйства; различного рода фирм, агентств, ассоциаций и других структур, способных проектировать и эксплуатировать современные системы электроснабжения на базе Smart grids технологий с использованием традиционных, источников малой энергетики (рассредоточеной генерации, включая возобновляемые источниках энергии), осуществлять энергетический аудит, выбирать энергоэффективное оборудование, осуществлять бизнес-планирование, выполнять расчеты эффективных режимов энергоиспользования, создавать современные системы энергетического менеджмента (включая индустриальные и ЖКХ); работать с современными энергосберегающими технологиями;
 • По электромеханике для промышленных предприятий всех отраслей и ЖКХ и транспорта, способных проектировать и эксплуатировать энергетические комплексы и системы промышленного назначения.
 • По разработке месторождений полезных ископаемых для предприятий по добыче материалов для строительной отрасли (облицовочных и декоративных камней, и т.п.), горнорудной промышленности, топливно-энергетического комплекса, способных проектировать и эксплуатировать технологические комплексы добывающих предприятий;
 • По подземному строительству промышленных и гражданских сооружений, по организации строительства, проектирования и эксплуатации метрополитенов, городских подземных сооружений, автостоянок, торговых комплексов и сооружений специального назначения.
 • По экологии для промышленных предприятий, которые способны проводить мониторинг экологического состояния промышленных предприятий на основе широкого применения информационных и компьютерных технологий, современных лабораторий.
Институт энергозбережения и энергоменеджмента
АДРЕС

Киевский институт гештальта и психодрамы

Киевский институт гештальта и психодрамы существует с 2002 года при поддержке Московского института гештальта и психодрамы. В стенах института проходят обучающие программы по подготовке гештальт-терапевтов и психодраматистов, по окончанию которых участники образовательных программ сдают экзаменационную работу для получения Сертификата, соответствующего стандартам ААГТ (Американской Ассоциации Развития Гештальт-терапии) и Федерации ФОРЖЕ (Гештальт-институты Европы), ЕАГТ (Европейская Ассоциация Гештальт-терапии).

Киевский институт гештальта и психодрамы
АДРЕС

Київський гуманiтарний iнститут

Київський гуманiтарний iнститут - вищий навчальний заклад недержавної форми власностi, створений у 1994 роцi та акредитований за IV освітньо-кваліфікаційним рiвнем. KГI - член Мiжнародної Кадрової Академiї, пiдтримує зв'язки з iноземними унiверситетами. Навчальний процес має мiжнародну орiєнтацiю, проводиться за сучасними методиками з використанням iнформацiйних технологiй висококвалiфiкованими викладачами України та iноземних унiверситетiв.

Ареса:  03022, м. Київ, вул. Козацька 120/4

Приймальна комісія:
e-mail: info@kgi.edu.ua
тел.: (044)257-71-26 , (067)766-02-28

Приймальна ректора:
e-mail: referent@kgi.edu.ua
тел.: (044)259-93-54 , (044)257-11-06,  
(044)257-94-04 , (044)259-98-50
факс: (044)258-71-54

Деканати факультетів:
Економічний: econom@kgi.edu.ua
Міжнародних відносин: inter@kgi.edu.ua
Романо - германської філології: rgf@kgi.edu.ua

Iнститут готує бакалаврiв, спецiалiстiв та магістрів зi спецiальностей:

 • мiжнароднi вiдносини;
 • англiйська, нiмецька, французька мови та зарубiжна лiтература;
 • фiнанси;
 • маркетинг;
 • менеджмент зовнiшьоекономiчної дiяльностi.
Київський гуманiтарний iнститут
АДРЕС

Медицинский институт УАНМ

Приймальна ректора (044) 234-99-92
вул. Толстого, 9, каб. 22

Курси народної і нетрадиційної медицини, запис на курси 288-03-29
вул. Толстого, 9, каб. 4

Навчально-методичний центр, приймальна комісія 234-99-01
вул. Толстого, 9, каб. 17

Інформаційно-аналітичний відділ 234-81-98
вул. Толстого, 9, каб. 3

Деканати:

 • Медичний 560-04-30
 • Стоматологічний 560-04-30
 • Фармацевтичний 564-44-42

вул. Харківське шосе, 121, Київська Міська Клінічна Лікарня № 1

Медицинский институт УАНМ
Медицинский институт УАНМ
АДРЕС

Международный институт бизнеса

Миссия программы EMBA – способствовать эффективному и стабильному росту бизнеса с помощью:

– Профессионального и личностного развития руководителей высшего звена

– Системного подхода к бизнес-менеджменту, основанном на концепции роста стоимости компании

– Внедрению лучшего мирового опыта менеджмента в практику бизнеса

International MBA 

Международный институт бизнеса (МИБ) предлагает вам уникальный шанс, не выезжая за пределы Украины, получить дипломы MBA бизнес школы Украины №1 и наистарейшего университета Канады.

Программа International MBA Международного института бизнеса сочетает высочайшее качество образования, подтвержденное аккредитацией Ассоциации МВА, мощными академическими традициями Университета Нью-Брансвик (УНБ) и знанием практики ведения бизнеса международными компаниями в Украине.

Выпускникам присваивается степень Master of Business Administrations и выдаются дипломы МИБ и УНБ, которые признаны работодателями как в Украине, так и во всем мире.

Важнейший фактор, который следует учесть потенциальным клиентам - обучение на программе IMBA не предполагает выезда за пределы Украины, что позволяет существенно уменьшить финансовые и временные затраты на обучение. Обучение проходит в Киеве.

Миссия программы ІМВА – реализовывать в Украине современную программу МВА мирового уровня, объединяющую в себе богатые Северо-Американские традиции высококачественного бизнес-образования и глубокое понимание практики международного бизнеса, а также обеспечивающую эффективное развитие карьеры выпускников программы в международной бизнес-среде.

Наш новый адрес: г. Киев, Брест-Литовское шоссе, 8а.

Телефон: 585 00 33 (многоканальный), факс: (044) 590 08 48
Прямой телефон департамента "Оценка имущества":
585-00-40;  585-00-40 
Наш e-mail:  Отдел маркетинга: marketing@iib.com.ua
Информационный отдел: info@iib.com.ua
 

Международный институт бизнеса
Международный институт бизнеса
АДРЕС

Международный Институт Глубинной Психологии

Международный Институт Глубинной Психологии - частное высшее учебное заведение, осуществляющее полномасштабное психоаналитическое образование.

Международный Институт Глубинной Психологии
АДРЕС

Международный институт лингвистики и права

Международный институт лингвистики и права
АДРЕС

Международный институт менеджмента (МИМ)

Международный институт менеджмента (МИМ)
АДРЕС

Международный Институт Развития Массажа

Международный Институт Развития Массажа (МИРАМА) создан в 2012 году в результате развития Школы массажа Божены Малицкой, которая существует с 2008 года.

Миссия МИРАМА – улучшение качества жизни украинцев через развитие и популяризацию культуры массажа среди широких слоев населения. Ведь массаж – это один из простых, эффективных и доступных способов сохранить, восстановить или укрепить самое ценное, что есть у человека — здоровье. Мы хотим, чтобы массаж стал неотъемлемой частью жизни каждой украинской семьи, а так же стал инструментом расширения и развития человеческих качеств и способностей.

Международный Институт Развития Массажа
АДРЕС

Международный институт рыночных отношений и предпринимательства

Направления подготовки:

 • Экономика и предпринимательство
 • Менеджмент
 • Право  

Готовит специалистов:
- финансы;
- банковское дело;
- учет и аудит;
- менеджмент внешнеэкономической деятельности.
Осуществляет переподготовку специалистов указанных специальностей. 

Международный институт рыночных отношений и предпринимательства
АДРЕС

Межрегиональный институт управления

Межрегиональный институт управления

Межрегиональный институт управления
АДРЕС

Украинский институт безопастности предприятия

.

Украинский институт безопастности предприятия
АДРЕС

Украинский институт информации

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации

Украинский институт информации
АДРЕС

Украинский институт научно-технической и экономической информации (УкрИНТЭИ)

УкрИНТЭИ - головной научно-исследовательский институт Украины по вопросам координации и научно-методического обеспечения деятельности организаций Национальной системы научно-технической информации, государственной регистрации научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских работ и диссертаций, выполняющихся в Украине, Национальный координационный центр по международному обмену научно-технической информацией, Национальный центр в международной справочной системе Инфотерра программы ООН по вопросам охраны окружающей среды.

Деятельность УкрИНТЭИ направлена на обеспечение научно-технической и экономической информацией всех отраслей народного хозяйства Украины.

Украинский институт научно-технической и экономической информации (УкрИНТЭИ)
АДРЕС

Украинский институт повышения квалификации работников водного хозяйства и охраны природы

.

Украинский институт повышения квалификации работников водного хозяйства и охраны природы
АДРЕС

Украинский институт предпринимательства

.

Украинский институт предпринимательства
АДРЕС

Украинский финансово-экономический институт

Факультети УФЕІ:

 • економічний;
 • інформаційних систем в економіці;

Економічний факультет.
Спеціальність: "Фінанси і кредит" (державні фінанси, фінанси підприємств,страхування, фінансова оцінка майна і операцій з нерухомістю).
Факультет готує фахівців для фінансових та банківських установ, фінансових підрозділів підприємств різних форм власності, сфери малого бізнесу.

Факультет інформаційних систем в економіці.
Спеціальність: "Економічна кібернетика" (інформаційні системи в менеджменті, комп'ютерні науки — інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у бізнесі, комп'ютерні технології в економічних системах).
Факультет готує економістів з поглибленими знаннями сучасних (інформаційних технологій) апаратно-програмних засобів та їх використання в інформаційних системах всіх рівнів і галузей економічної діяльності: державних органах управління, комерційних організаціях, промисловості, фінансових та соціальних підрозділах, банках, торгівлі, податковій службі, міжнародному бізнесі.
 

Украинский финансово-экономический институт
АДРЕС

Украинско-Американский гуманитарный институт "Висконский международный университет (США) в Украине" (УАГИ ВМУУ)

Українсько-американський гуманітарний інститут
“Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” (ВМУУ)

був заснований у 1997 році і з того часу стрімко зростає. Ми пишаємося тим, що стали першим спільним вищим навчальним закладом в Україні, який поєднує найкращі елементи бізнес-освіти в Україні та США.

Головним завданням ВМУУ є створення стимулюючого освітнього середовища для студентів та викладачів. Пріоритетним напрямом освітньо-професійних програм університету є сфера міжнародного бізнесу, а навчальний план складений з метою задовольнити потреби студентів XXI століття.
Більше про університет

ВМУУ єдиний навчальний заклад в Україні, що пропонує:

спільну українсько-американську та американську програми зі спеціальностей "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Управління бізнесом".

Украинско-Американский гуманитарный институт "Висконский международный университет (США) в Украине" (УАГИ ВМУУ)
АДРЕС

Укртелерадиоинститут

.

Укртелерадиоинститут
АДРЕС

Экономический институт менеджмента (ЭКОМЕН)

Направления обучения

 • Культура и искусство, дизайн
 • Социология
 • Экономика, менеджмент, маркетинг

Факультеты и специальности

 • Экономический факультет

страховой менеджмент;
финансовый менеджмент;
банковский менеджмент;
маркетинговый менеджмент;
информационные технологии;
рекламный менеджмент.

 • Факультет менеджмента

менеджмeнт коммерчеcкой деятельноcти;
менеджмeнт гоcтиничного бизнеcа;
менеджмeнт туристичеcкого бизнеcа;
менеджмeнт ВЭД;
cоциальная рабoта.

Экономический институт менеджмента (ЭКОМЕН)
АДРЕС
Такий email не зареєстровано у системі
Введите свой электронный адрес, на который мы отправим вам новый пароль.
Поле не должно быть пустым и содержать кириллицу
Спасибо!

Ваше сообщение принято.

Сожалеем :(

Во время обработки что-то пошло не так.

Bы можете отправить сообщение на электронный адрес betatest@nashkiev.com